Carillon

Kerktoren Goedereede carillonKerktoren Goedereede klokHet carillon in de toren is een van de grootste van Nederland. In totaal hangen er 53 klokken op de derde zolder van de toren. De oudste klok is gegoten in 1519 in Mechelen, de jongste in 2010 door de firma Eijsbouts te Asten. Het carillon wordt elke zaterdag van 11.00 tot 12.00 uur bespeeld door stadsbeiaardier Jan Bezuijen, via het klavier op de tweede zolder. Via een automatisch speelwerk is het carillon elk kwartier te horen. Op Open Monumentendag (de tweede zaterdag in september) wordt de grote luidklok (1519) om 12.00 uur vanaf de begane grond door drie personen met de hand geluid.

Het carillon is in 1977 in de kerktoren geplaatst, na de grootscheepse restauratie die vanaf 1973 had plaats-gevonden. In eerste instantie had het carillon 37 klok-ken. In 1999 zijn er 13 klokken bij geplaatst en in 2010 nog twee.

Op de website van Jan Bezuijen is meer te vinden
over de geschiedenis van de klokken en het carillon.

Kerktoren Goedereede carillon 3

Kerktoren Goedereede plafond carillonzolder