Welkom

 
Goedereede is een oud stadje met een bijzonder karakter en een eigen sfeer. Oude gebouwen herinneren aan vroegere eeuwen toen Goede-reede zeer welvarend was en bekend stond als handelsplaats met veel scheepvaart en visserij. Opvallend is de prachtige Gotische toren, gebouwd in de jaren 1467-1512. Lang was deze in gebruik als baken voor zeevarenden. Eerst met een primitief gestookt vuur, later met een echt vuurtorenlicht. In 1911 werd het licht gedoofd omdat het niet goed zichtbaar meer was. Door inpolderingen was de kerktoren te ver van zee komen te staan. Een nieuwe vuurtoren op het Westhoofd, bij Ouddorp, nam de functie van verkenningslicht voor de scheepvaart over. Nu herinnert alleen een in 2013 op de toren geplaatst boeilicht nog aan het vuurtorenverleden.

Aanvankelijk waren de aan de heilige Catharina gewijde parochiekerk en toren met elkaar verbonden. Toen de scheepvaart zich verplaatste naar nieuwe en gunstiger gelegen havensteden werden de kerkelijke inkomsten geringer. Onderhoud van de kerk bleef achterwege. Eind 1600 verkeerde de kerk daardoor in een dermate slechte staat, dat het grootste deel gesloopt werd. De toren bleef behouden. In 1706 is de huidige, verkleinde kerk tot stand gekomen.

De toren van Goedereede heeft nu een museumfunctie, waarbij de geschiedenis van Goedereede en de kerktoren centraal staat. Op de eerste verdieping is er een permanente vuurtorenexpositie en in de oneven jaren is er op de begane grond een bijzondere quilttentoon-stelling. Er worden regelmatig exposities door kunstenaars verzorgd en concerten georganiseerd. De monumentale ruimte is een prachtige trouwlocatie en geschikt voor diverse evenementen, zoals presen-taties, uitvoeringen en wijnproeverijen. Deze website biedt u zicht op de veelzijdigheid van dit eeuwenoude rijksmonument.

Kerktoren Goedereede 1